Land developer

make over your money

ABOUT US

macromos

    MacroMos GROUP คือ กลุ่มนักการตลาด ในสายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 15 ปี ก้าวย่างสู่ปี 2020 เพิ่งจะผ่านเหตุการณ์สำคัญของชาวไทย และของโลก ( อีนาง โควิด 19 ) ที่มีผลทำให้เกิดความอ่อนแอด้านเศรษฐกิจ นักธุรกิจ เจ้าของที่ดิน หันหน้าพูดคุยและสนทนาถึงทิศทางของเศรษฐกิจโลกในอนาคต จะก้าวเดินไปในทิศทางใด? อสังหาริมทรัพย์เป็นตัวชี้วัดได้เป็นอย่างดี เพราะหากมีโครงการก่อสร้าง นั่นหมายถึง การพัฒนาของเศรษฐกิจมีการขับเคลื่อนมีการซื้อขาย มีการจ้างงาน ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้าแต่หลายท่านที่มีที่ดินยังนึกสงสัยว่าจะสามารถ พัฒนาในอสังหาริมทรัพย์ไปในทิศทางใด? บ้านจัดสรร Condominium Apartment ที่มีจำนวนมากจนเกิดภาวะ OVER SUPPLY แล้วเราจะทำอย่างไร? แถมท้ายด้วย เก็บเก็บภาษีที่ดินของภาครัฐเริ่มทำงาน   นี่คือสิ่งที่เราต้องคิดต่อไป...

 

PHILOSOPHY ปรัชญา

 

     MACROMOS GROUP คือ กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่ผ่านมา เราได้สร้างสรรค์ที่ดินกว่า 20 แปลง โดยใช้สวนน้ำ-สวนสนุก เล็กและใหญ่ เป็นแม่เหล็ก และใบเบิกทางให้เกิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นในการทำงานของทีมถูกปลูกฝังให้มีความสร้างสรรค์ พัฒนา มีความแปลกใหม่ มีคุณภาพดี และมีความแตกต่าง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของนักลงทุน เราจะคิด ออกแบบ วางแผนให้แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อลดปัญหาความซับซ้อนให้กับนักลงทุน ตลอดระยะเวลา

     15 ปี ที่ผ่านมา เราทำงานร่วมกับเครือข่ายและผู้เชี่ยวชาญในสาขาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อย่างเหนียวแน่นมาโดยตลอด นั่นหมายความว่า ประสบการณ์อันแข็งแกร่งและแน่วแน่ในหลักของการพัฒนาจะช่วยตอบโจทย์ และได้กลั่นกรองปัญหาที่พบด้วยความรอบคอบ เพื่อให้นักลงทุนที่เป็นลูกค้าของเรามีความเสี่ยงน้อยที่สุด อันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าของเรา นั่นคือ นโยบายการทำงานหลักของ MACROMOS

 

♦ PROJECT MANAGEMENT ♦

♦ DESIGN DEVELOPMENT ♦

♦ CONSTRUCTION TEAM ♦

♦ OUR EXPERTISE ♦

♦ R & D TEAM ♦

 

RESERCH & DEVELOPMENT

 

       เริ่มต้นจากที่ดินเปล่า เรามีบริการส่งผู้เชี่ยวชาญไปสำรวจพื้นที่ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบความเป็นไปได้ของธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เพื่อไปสู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างรูปแบบเป็น MODEL ลักษณะของโครงการ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายวางแผนการตลาดที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอก่อนการตัดสินใจ โดยเราจะให้มุมมองตั้งแต่การพัฒนา การทำการตลาด การก่อสร้าง และแผนการดำเนินงานตามขั้นตอน รวมถึงการวางแผนทางการเงิน (FINANCIAL FEASIBILITY) ขั้นตอนเหล่านี้จะผ่านทีมงานที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อลดปัญหาและความเสี่ยงของผู้ลงทุน

 

PROJECT DEVELOPMENT

 

    เรามีทีมที่ปรึกษาคอยเป็นที่ปรึกษาในช่วงการเริ่มต้นโครงการ (PROPERTY DEVELOPMENT CONSULTANT) เพื่อนำประสบการณ์ด้านการตลาด การดำเนินงานและการพัฒนาให้เป็นตามแผนที่กำหนดไว้โดยเราจะมีทีมเข้าประชุมร่วมเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้ลงทุน ตั้งแต่เริ่มโครงการเพื่อกำหนดรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กรวมไปถึงการกำหนดนโยบายราคาและแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมถึงการกำหนดระยะเวลาเปิดดำเนินการอย่างเป็นระบบ ซึ่งทั้งหมดนี้ จะออกมาในรูปแบบของเอกสารรายงานทุกขั้นตอนอย่างละเอียด

 

MARKETING & SOLE AGENCY

     เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี จากบริษัทฯ ชั้นนำระดับประเทศ มาช่วยวางแผนการตลาด และการขายการสร้างภาพลักษณ์ของโครงการ (BRANDING) ดำเนินกิจการทางการตลาด (MARKETING ACTIVITY)      และทีมขาย (SOLE AGENCY) ที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบ TRAINING แบบเฉพาะ

ทางซึ่งทำให้ผู้ลงทุนมีความมั่นใจ โดยไม่มีความกังวลเรื่องการตลาดและการขาย

 

 

ต้องการให้ติดต่อกลับ ?

ระบุรายละเอียดโครงการของท่าน ขั้นตอนที่ท่านกำลังดำเนินการอยู่ และความต้องการของท่านใน Contact Form ด้านล่าง ทีมงานที่เกี่ยวข้องของเราจะติดต่อกลับท่านเร็วที่สุด

 
  
Make over your money....

PRODUCTS

macromos

แมคโครมอส คือผู้คิดออกแบบ วางแผนกลยุทธ์การตลาด โดยมีอุปกรณ์ เครื่องเล่น(เกมส์) โมเดลเป่าลมยักษ์ และอื่นๆ สำหรับการตลาดและส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการวางแผนงาน

SERVICE

macromos

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านสันทนาการ (RECREATION) บันเทิง (ENTERTAINMENT) แบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่ การกำหนดรูปแบบการพัฒนา วิเคราะห์ ออกแบบ นำเสนอแนวทาง แผนการตลาดระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  เพื่อการตัดสินใจอย่างเป็นระบบก่อนการลงทุน

 

 
V R...?
 •  

                           AGILE

 •  

             COOL

 •  

                                       PSYCHIC 

 •  

                                       ORGANIZE

 
 
VIEW ALL

EXPERIENCE

macromos

CONTACT US

macromos
No. 42 tiwanont.RD Tasai Moung Nontaburi 11000 Thailand.
Tel 084-800-9456 , 02-951-3214
fax 02-951-3214
Email : macromos@gmail.com
LINE