Land developer

make over your money

SERVICE

macromos

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านสันทนาการ (RECREATION) บันเทิง (ENTERTAINMENT) แบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่ การกำหนดรูปแบบการพัฒนา วิเคราะห์ ออกแบบ นำเสนอแนวทาง แผนการตลาดระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อการตัดสินใจอย่างเป็นระบบก่อนการลงทุน

 

 
V R...?
 •  

                           AGILE

 •  

             COOL

 •  

                                       PSYCHIC 

 •  

                                       ORGANIZE

 
 

 

CONTACT US

macromos
No. 42 tiwanont.RD Tasai Moung Nontaburi 11000 Thailand.
Tel 084-800-9456 , 02-951-3214
fax 02-951-3214
Email : macromos@gmail.com
LINE